1

رادیوگرافی دیواری فریکس مدل AC708 - آقای دندان تجهیزات و مواد مصرفی دندانپزشکی

News Discuss 
اسکرین» (فیلم -- صفحه) یک لامپ اشعه ایکس، تولید یک بیم یا پرتو از اشعه ایکس میکند که بیمار با آن هدف قرار داده میشود. با توجه به اینکه داخل تیوب رادیوگرافی لامپ اشعه x، ترانش افزاینده ولتاژ و روغن large voltage قرار دارد. این سیستم عکس برداری به https://garrett019rb.targetblogs.com/20125747/رادیوگرافی-دندانپزشکی-چیست-و-نحوه-انجام-چگونه-است

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story