1

The smart Trick of gastosic That Nobody is Discussing

News Discuss 
Đặng Chấn Hưng says: Trả lời Mình bị viêm dạ dày five năm nay cũng dùng đủ loại đông tây y, kể cả luôn cái thực phẩm chức năng Gaviscon kia nhưng chả khỏi bệnh. Uống trước bữa ăn sáng hoặc bữa ăn trưa 30 phút và uống trước https://muhammady752mta7.life3dblog.com/profile

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story